Programa d’Atenció Integral ACMAH

Abordem l’atenció a persones amb Malaltia de Huntington i les seves famílies a través del nostre Programa d’Atenció Integral ACMAH. Conformat per diferents àrees de suport i atenció a les persones, ja siguin afectats/des directes de la malaltia, familiars o persones cuidadores: Atenció, Acollida i Informació, Neuropsicologia, Psicologia, Logopèdia, Fisioteràpia, Formació Multidisciplinària i Assessorament Jurídic.

Aquest abordatge es multidisciplinari i es desenvolupa impulsant un acompanyament i una atenció constant, evolutiva i adaptable de manera que, aquesta, cobreixi les necessitats canviants del propi procés de la malaltia.

Finalitat del Programa

La finalitat del nostre programa és la de proporcionar una atenció integral i un suport continuat, a les persones i famílies afectades per la Malaltia de Huntington, amb l’objectiu general de millorar la seva qualitat de vida.

Metodologia d’abordatge

Al nostre Programa d’Atenció Integral treballem des d’un abordatge de: Personalització, promoció de l’autonomia, enfocament global i integració social i participació.

Enfoquem la nostra metodologia a través de 4 òrbites diferenciades: “Formació i Educació, Informació i Assessorament Continuats, Atenció Personalitzada, Expertesa/Experiència Grupal” de manera que la nostra intervenció sigui la més “complerta, flexible i evolutiva possible”.

  • Complerta: perquè entenem que s’ha de donar cobertura global a les famílies a través de la formació/educació sobre la pròpia Malaltia de Huntington, de la informació continuada dels recursos personals, familiars, rehabilitadors, terapèutics i de serveis existents, tant per a les persones afectades com pel propi entorn familiar i, per descomptat, de l’atenció personalitzada i el suport entre iguals.
  • Flexible: perquè cada persona/família te el seu tempo d’assimilació i d’implicació en tot allò que tingui a veure amb la seva realitat.
  • Evolutiva: perquè hem de facilitar una atenció i intervenció que evolucioni al ritme de les necessitats canviants de la pròpia malaltia i de les situacions personals i familiars que també canvien/evolucionen.

Descarrega’t el nostre tríptic clicant a la imatge