Grupo Europeo de Huntington

El Grupo Europeo de EH proporciona una plataforma per persones i famílies afectades per la Malaltia de Huntington (MH) i professionals del sector per facilitar que treballin junts en tota Europa. Facilita estudis sobre la evolució natural de la MH i estudis intervencionistes que reunint els nivells de qualitat necessaris per arribar a trobar la cura de la malaltia.

http://www.ehdn.org/es/

Avenços en investigació

Hd BUZZ

Novetats en la investigació de la MH transmeses per científics en un llenguatge senzill per poder ser entès per tota la comunitat.

https://es.hdbuzz.net/

Huntington Study Group

Grup d’investigació dedicat a la realització d’estudis sobre la MH a nivell mundial.

https://huntingtonstudygroup.org/

CHDI Foundation

Organització d’investigació biomèdica dedicada a la Malaltia de Huntington, a la seva investigació pre-clinica, a publicacions i recursos per la comunitat.

https://chdifoundation.org/about-us/