Transparència

Amb l’objectiu de donar compliment a les nostres obligacions de la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, hem seleccionat un seguit de documents genèrics que aglutinen informació relativa a la nostra entitat i a la seva gestió tècnica i econòmica.

Per a qualsevol aclariment sobre les dades reflectides dins d’aquests documents, ens podeu contactar a través de acmah@acmah.org

Estatuts
Dades econòmiques
Finançament públic
Memòries anuals

Estatuts

PDF

Dades econòmiques

Finançament públic

Memòries anuals