Activitats de difusió i sensibilització

ACMAH realitza i participa en diferents accions de difusió i sensibilització al llarg de l’any, amb l’objectiu de sensibilitzar a Administracions, medis de comunicació, professionals del sector i ciutadania en general sobre la realitat de la Malaltia de Huntington i el seu efecte en les persones i famílies que la pateixen.

Portem a terme xerrades i mòduls informatius/formatius, caminades, diades, festes i mercats solidaris, entre d’altres accions de col·laboració amb entitats del propi col·lectiu.

Activitats de participació: Policromia ACMAH

Des del nostre Pla de Participació, Policromia ACMAH, convidem al llarg de l’any a participar a totes les persones vinculades amb la nostra entitat. Oferim espais participatius útils, fàcils i atractius on tothom pot sentir-se concernit, motivant a les persones a que aportin el seu gra de sorra de manera que s’enriqueixi la nostra “policromia ACMAH” i les faci protagonistes actives.