Activitats de difusió i sensibilització

ACMAH realitza i participa en diferents accions de difusió i sensibilització al llarg de l’any, amb l’objectiu de sensibilitzar a Administracions, medis de comunicació, professionals del sector i ciutadania en general sobre la realitat de la Malaltia de Huntington i el seu efecte en les persones i famílies que la pateixen.

Portem a terme xerrades i mòduls informatius/formatius, caminades, diades, festes i mercats solidaris, entre d’altres accions de col·laboració amb entitats del propi col·lectiu.

Activitats de participació: MOVIMENT ACMAH

Des del nostre Pla de Participació, MOVIMENT ACMAH, convidem a participar en primera persona a totes les persones vinculades amb la nostra entitat. Oferint espais participatius on tothom pot sentir-se concernit, motivant a les persones a que aportin el seu gra de sorra de manera que s’enriqueixi el nostre “moviment associatiu” a través del seu protagonisme actiu.

Per què MOVIMENT ACMAH?

Son característics de la Malaltia de Huntington els moviments coreics involuntaris. Corea o Chorea sancti viti (del latín Baile de San Vito) es un terme utilitzat per un grup de trastorns neurològics denominats discinèsia, caracteritzats per moviments involuntaris anormals dels peus i les mans, vagament comparables amb ballar o tocar el piano.

A aquesta característica, que segueix sent un dels factors més importants de generació d’estigma per la seva clara visibilitat, l’hem donat la volta de forma positiva gràcies a les pròpies persones afectades que van crear la seva pròpia frase (frase de capçalera del nostre web), redefinint el seus moviments coreics com “La força que ens mou per lluitar” i traduint-la en: “és la nostra voluntat” i, a través d’aquesta re-definició, van transformat aquesta voluntat en la capacitat transformadora del:

MOVIMENT ACMAH

“Eina de potenciació i enfortiment del nostre teixit associatiu, de promoció social i comunitària, que lluita per la desaparició de l’estigma i la normalització de la pròpia malaltia dins la societat”