Condicions Generals del lloc web l’ACMAH

En compliment de la legislació vigent, l’ACMAH  informa:

El titular d’aquest lloc web (http://www.acmah.org/) és l’ACMAH (Associació Catalana de la Malaltia de Huntigton) , situada al carrer Pere Vergés, 1. Despatx 7.1.-08020 Barcelona i CIF G61574687 registrada com a entitat jurídica i inscrita amb el número 20533 de la secció primera del Registre de Barcelona. I mail de contacte: acmah@acmah.org

 

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús pel lloc web de l’ACMAH confereix la condició d’usuari/ària, per la que s’accepten, des de la navegació pel lloc web de l’ACMAH, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de l’ACMAH proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari/ària assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web.

Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari/ària en els formularis facilitats per l’ACMAH per a l’accés a determinats continguts o serveis oferts per la web.

 

  • L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per l’ACMAH contràriament a allò disposat per les presents condicions, la legislació vigent, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

 

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

L’ACMAH no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

L’ACMAH declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris/àries del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, l’ACMAH no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari/ària.

 

MODIFICACIONS

L’ACMAH es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús del mateix.

Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en el web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

  

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L’ACMAH  per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.).

Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol i serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

 

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització escrita de l’ACMAH.

 

 L’usuari/ària es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de l’ACMAH. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari/ària haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de l’ACMAH.

 

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ 

L’ACMAH es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

 

La relació entre l’usuari/ària i el/la prestadora es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol i europeu. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte.

ACMAH  té el seu domicili a, Espanya.