Jornades Tècniques sobre la Malaltia de Huntington

Anualment portem a terme les Jornades Tècniques sobre la Malaltia de Huntington que tenen com a objectiu informar sobre els últims avanços científics en relació a la malaltia i els tractaments més efectius de l’actualitat.

Aquestes Jornades es desenvolupen gràcies a professionals de diferents hospitals de referència de la ciutat de Barcelona i al propi equip tècnic de l’ACMAH on, desinteressadament, intervenen a través de ponències i xerrades de caràcter tècnic.

Les nostres jornades esdevenen un espai de trobada entre professionals especialitzats en la Malaltia de Huntington, les pròpies persones afectades i els seus familiars i la ciutadania interessada on s’estableixen vincles comunicatius i d’informació constant.