Generalitat de Catalunya – Palau de la Generalitat – Barcelona

Ajuntament de Barcelona – Plaça Catalunya

Facultat Medicina Barcelona – Campus CREATIO

Ajuntament Terrassa – Barcelona

Ajuntament Sta Eugènia – Berga – Barcelona

Ajuntament Capellades – Barcelona