27 d’Abril: Conveni Col·laborador del Col·lectiu Estatal  d’Entitats de Malaltia de Huntington

En febrer de l’any 2020 vam celebrar el 1er Encontre d’Associacions de Persones i Famílies afectades per la Malaltia de Huntington de España, des de llavors, venim realitzant de forma periòdica reunions virtuals.

Aquest treball conjunt ens ha portat a la signatura d’un Conveni Col·laborador que ens permetrà cooperar col·lectivament en aquells aspectes i àrees de treball on compartim els mateixos objectius comuns: assemblees, accions, campanyes, jornades, formacions,… sempre en pro de la defensa dels drets de les nostres persones i famílies afectades.